Bod č. 15

Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.