Bod č. 17

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.