Bod č. 2

Prezentácia projektu „Pod Slancom“ /na 16.00 je pozvaný zástupca investora/.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.