Bod č. 9

Informácia o dispozično – priestorovom riešení Nemeckého kultúrneho domu podľa projektu Ing. arch. Boháča (stručná informácia)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.