Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 3. zasadnutie 26.04.2017