Bod č. 4

Podnet na zmenu územného plánu mesta v lokalite Vtáčky


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.