Bod č. 5

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN hl. mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.