Bod č. 5

Žiadosť o stanovisko k možnosti spracovania urbanistickej štúdie ako podkladu na zmeny a doplnky územného plánu.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.