Bod č. 5

Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 09/2021.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.