Bod č. 4

Operačný plán zimnej údržby komunikácii III. a IV. kategórie, peších komunikácii a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2021/2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.