Bod č. 2

Parkovacia politika – pripomienky občanov/prechodné obdobie pre Krasňany/Rača ako jedna zóna (vystúpenie zástupcu občanov).


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.