Bod č. 6

Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov červenej lisovne Nemeckého kultúrneho domu, ul. Barónka č. 3.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.