Bod č. 6

Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.