Bod č. 5

Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9 na obdobie 4 -5 rokov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.