Bod č. 8

Zákon o poľnohospodárskej pôde 220/2004 Z.z., prípadné sankcie, kontrola zo strany Okresného úradu – ústna informácia Ing. Róbert Pajdlhauser.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.