Bod č. 5

Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa na delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.