Bod č. 8

Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách (Mgr. Peter Samuel Tóth)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.