Bod č. 7

Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl ((Mgr. Peter Samuel Tóth)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.