Bod č. 5

Návrh VZN o zriadení dočasnej Základnej školy Na Pántoch 9, Bratislava-Rača, v budove SOŠ hotelových služieb a obchodu (Mgr. Peter Samuel Tóth)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.