Bod č. 2

Návrh na delegovanie náhradníkov v dôsledku vzdania sa členstva delegovaného člena za zriaďovateľa v niektorých radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.