Bod č. 6

Schválený rozpočet 2021 v rámci VZN 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom dotácie v oblasti školstvo, šport a kultúra a informácia o zmenách v podávaní dotácií


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.