Bod č. 5

Informácia o výzvach a podaných alebo rozpracovaných projektoch z externých zdrojov na rok 2021 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.