Bod č. 4

Informácia o čerpaní externých dotácií MČ Bratislava-Rača za rok 2020 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.