Bod č. 3

Informácia o čerpaní dotácií od MČ Rača v roku 2020 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.