Bod č. 10

Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie prenájmu Nemeckého kultúrneho domu, KS Impulz a KS Žarnovická (porovnanie rok 2019)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.