Bod č. 6

Návrh -Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.