Bod č. 5

Návrh na schválenie umiestnenia spoločnej Pamätnej tabule všetkých padlých Račanov, ktorí zahynuli počas všetkých konfliktov a zároveň aj počas výkonu základnej vojenskej služby od r. 1945 do jej ukončenia v r. 2005 a umiestnenia označenia ZVV na budovu hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12, (Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.