Bod č. 4

Návrh VZN č. 3/2024, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Kadnárova 69, 831 51 Bratislava a jej súčasť výdajňa školskej jedálne pri Materskej škole, Kadnárova 69


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.