Bod č. 9

Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.