Bod č. 4

Návrh VZN č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.