Bod č. 18

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.