Bod č. 12

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN č. 6/2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.