Bod č. 11

Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.