Bod č. 12

Návrh na vyhlásenie súťaže návrhov, resp. obchodnej verejnej súťaže na rekonštrukciu interiéru za účelom dlhodobého prenájmu Nemeckého kultúrneho domu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.