Bod č. 4

Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.