Komisia finančná a majetková - 26. zasadnutie 12.09.2022