Bod č. 2

Návrh na prenájom nebytových priestorov, pozemku parc. č. 17115/945 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.