Bod č. 7

Návrh na prevod pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.