Bod č. 5

Návrh na prenájom nebytových priestorov / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (J-Medic s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.