Bod č. 4

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemky parc. č. 256/14, 15, k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.