Bod č. 7

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom parc. č. 4963/335


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.