Bod č. 4

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území MČ Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.