Komisia finančná a majetková - 2. zasadnutie 05.03.2018