Bod č. 3

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
a. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.