Bod č. 4

Správa o bezpečnosti za rok 2018 - informácia o stave ochrany verejného poriadku a zabezpečovania bezpečnosti občanov obvodným oddelením Policajného zboru Bratislava Rača a informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.