Bod č. 20

Informácia o vydaní dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 4 s účinnosťou od 01. marca 2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.