Bod č. 4

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemok parc. č. 433/16 k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.