Bod č. 4

Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ (Rodinné centrum Ráčik, o.z.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.