Bod č. 3

Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.