Bod č. 8

Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.